PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 2020-04-01

 1. Inleiding

Welkom bij Aloha zorg.

Aloha zorg ("ons", "wij", of "onze") opereert www.alohacarestore.com (hierna te noemen "Service").

Ons privacybeleid is van toepassing op uw bezoek aan www.alohacarestore.comen legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit uw gebruik van onze service.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op al het gebruik van onze service en vormen samen met het privacybeleid uw overeenkomst met ons ("overeenkomst").

 1. Definities

SERVICE betekent de www.alohacarestore.com website beheerd door Aloha Care Bartosz Haladus.

PERSOONSGEGEVENS gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of aan de hand van deze gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of van de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op je apparaat (computer of mobiel apparaat).

GEGEVENSBEHEERDER betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

GEGEVENS ONDERWERP is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die onze Service gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

 1. Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

 1. Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0.1. E-mailadres

0.2. Voornaam en achternaam

0.3. Telefoonnummer

0.4. Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service door of via een apparaat ("Gebruiksgegevens".).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service benadert met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens".). We gebruiken deze gegevens om functies van onze service aan te bieden en om onze service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

0.1. Sessiecookies: We gebruiken sessiecookies om onze service te laten werken.

0.2. Voorkeurcookies: We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

0.4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, nationaliteit, inschrijving in de woonplaats en het feitelijke adres, telefoonnummer (werk, mobiel), details van documenten over opleiding, kwalificatie, professionele training, arbeidsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsteninformatie over bonussen en vergoedingen, informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, burgerservicenummer (of ander identificatienummer voor belastingbetalers), kantoorlocatie en andere gegevens.

 1. Gebruik van gegevens

Aloha Care gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0.1. om onze Service te leveren en te onderhouden;

0.2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze Service;

0.3. om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest;

0,4. om klantenondersteuning te bieden;

0.5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren;

0.6. om het gebruik van onze Service te controleren;

0.7. om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

0.8. voor elk ander doel waarvoor u het verstrekt;

0.9. om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, inclusief voor facturering en inning;

0.10. om u te voorzien van berichten over uw account en/of abonnement, inclusief berichten over afloop en verlenging, e-mailinstructies, enz;

0.11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0.12. op elke andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0.13. voor andere doeleinden met uw toestemming.

 1. Bewaren van gegevens

We bewaren je Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We bewaren en gebruiken je Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

We bewaren ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

 1. Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Als je buiten Polen bent gevestigd en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Polen overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

Aloha Care zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 1. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken die we verzamelen of die u verstrekt:

0.1. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0.2. Andere gevallen. We kunnen uw informatie ook vrijgeven:

0,2.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.2.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.2.3. om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0.2.4. voor het opnemen van het logo van uw bedrijf op onze website;

0.2.5. voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.2.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.2.7. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

 1. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de GDPR (General Data Protection Regulation)

Als je een inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming, die onder de GDPR vallen.

Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan kunt beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar hello@alohacarestore.com.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

0.1. het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen;

0.2. het recht op correctie. U hebt het recht om uw informatie te laten rectificeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is;

0.3. het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0.4. het recht op beperking. U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

0.5. het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat;

0.6. het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk geen service kunnen verlenen zonder bepaalde noodzakelijke gegevens.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Volgens GDPR gaan we akkoord met het volgende:

0.1. Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0.2. De link naar ons Privacybeleid bevat het woord "Privacy" en kan gemakkelijk worden gevonden op de startpagina van onze website;

0.3. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van wijzigingen in ons privacybeleid op onze pagina Privacybeleid;

0.4. Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen door een e-mail te sturen naar hello@alohacarestore.com.

Ons beleid met betrekking tot "Do Not Track"-signalen:

Wij respecteren Do Not Track-signalen en volgen niet, plaatsen geen cookies en gebruiken geen advertenties wanneer een Do Not Track-browsermechanisme is ingesteld. Do Not Track is een voorkeursinstelling die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

 1. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u een inwoner van Europa bent, hebt u het recht om te weten welke gegevens we over u verzamelen, om te vragen uw gegevens te verwijderen en om ze niet te verkopen (delen). Om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u bepaalde verzoeken doen en ons vragen:

0.1. Welke persoonlijke informatie we over u hebben. Als u dit verzoek indient, sturen we u het volgende terug:

0.0.1. De categorieën persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

0.0.2. De categorieën bronnen waarvan we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

0.0.3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke gegevens.

0.0.4. De categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen.

0.0.5. De specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

0.0.6. Een lijst van categorieën persoonlijke gegevens die we hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan we ze hebben verkocht. Als we uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

0.0.7. Een lijst van categorieën persoonlijke informatie die we hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee we deze informatie hebben gedeeld.

U hebt het recht ons te vragen u deze informatie maximaal twee keer in een voortschrijdende periode van twaalf maanden te verstrekken. Wanneer u dit verzoek doet, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die we in de voorgaande 12 maanden over u hebben verzameld.

0.2. Uw persoonlijke gegevens verwijderen. Als je dit verzoek indient, verwijderen we de persoonlijke informatie die we over je hebben vanaf de datum van je verzoek uit onze bestanden en geven we eventuele serviceproviders opdracht hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan de verwijdering worden bereikt door de-identificatie van de informatie. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat u bepaalde functies waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn, niet meer kunt gebruiken.

0.3. Stoppen met de verkoop van uw persoonlijke gegevens. We verkopen of verhuren je persoonlijke gegevens niet aan derden voor welk doel dan ook. We verkopen je persoonlijke informatie niet voor een geldelijke vergoeding. Onder bepaalde omstandigheden kan een overdracht van persoonlijke gegevens aan een derde partij, of binnen onze bedrijvenfamilie, zonder geldelijke tegenprestatie echter worden beschouwd als een "verkoop" onder de Europese wetgeving. U bent de enige eigenaar van uw persoonlijke gegevens en kunt te allen tijde verzoeken om openbaarmaking of verwijdering.

Als u een verzoek indient om te stoppen met de verkoop van uw persoonlijke gegevens, zullen we stoppen met dergelijke overdrachten.

Let op: als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of te stoppen met de verkoop ervan, kan dit invloed hebben op uw ervaring met ons en kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde programma's of lidmaatschapsdiensten waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens nodig is om te functioneren. Maar in geen geval zullen we je discrimineren omdat je je rechten uitoefent.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, stuur dan uw verzoek(en) per e-mail: hello@alohacarestore.com.

Je rechten op het gebied van gegevensbescherming, zoals hierboven beschreven, vallen onder de GDPR, kort voor General Data Protection Regulation. Ga voor meer informatie naar de officiële website van het Europees Parlement. 

 1. Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), namens ons service verlenen, servicegerelateerde diensten uitvoeren of ons helpen te analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

 1. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 1. CI/CD-tools

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het ontwikkelingsproces van onze service te automatiseren.

 1. Gedragsgerichte remarketing

Wij kunnen remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

 1. Koppelingen naar andere sites

Onze service kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

 1. Privacy van kinderen

Onze Services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar ("Kind" of "Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u ontdekt dat een Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en werken de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: hello@alohacarestore.com.

Reacties

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden getoond in het reactieformulier, en ook het IP-adres en de browser user agent string van de bezoeker om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je commentaar is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je commentaar.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingebedde locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u een andere reactie achterlaat. Deze cookies blijven een jaar geldig.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en schermkeuzes op te slaan. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties blijven een jaar bewaard. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de aanmeldingscookies verwijderd.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in je browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID weer van het artikel dat je zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Ingebedde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Met wie we uw gegevens delen

Als u een wachtwoord-reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de e-mail met de reset.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze in hun gebruikersprofiel verstrekken. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk gewenst moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als u een account hebt op deze site of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

 

Online winkel

Wat we verzamelen en opslaan

Terwijl je onze site bezoekt, volgen we:

 • Producten die u hebt bekeken: we gebruiken dit om u bijvoorbeeld producten te tonen die u onlangs hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken dit voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en verzending
 • Verzendadres: we vragen je dit in te voeren zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen schatten voordat je een bestelling plaatst, en je de bestelling kunnen toesturen!

We gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelwagentje bij te houden terwijl u op onze site surft.

Wanneer je iets bij ons koopt, vragen we je om informatie zoals je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor doeleinden, zoals:

 • Informatie sturen over je account en bestelling
 • Op uw verzoeken reageren, inclusief terugbetalingen en klachten
 • Verwerk betalingen en voorkom fraude
 • Maak je account aan voor onze winkel
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • U marketingberichten te sturen, als u ervoor kiest deze te ontvangen

Als u een account aanmaakt, slaan we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op, die worden gebruikt om de kassa in te vullen voor toekomstige bestellingen.

We bewaren informatie over jou over het algemeen zo lang als we de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we de informatie verzamelen en gebruiken, en we zijn niet wettelijk verplicht om de informatie te blijven bewaren. Bestelgegevens worden bijvoorbeeld 5 jaar bewaard voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat je naam, e-mailadres en factuur- en verzendadres.

We slaan ook opmerkingen of beoordelingen op als u ervoor kiest deze achter te laten.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je ons verstrekt. Beheerders en winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang:

 • Bestelinformatie zoals wat is gekocht, wanneer het is gekocht en waar het naartoe moet worden gestuurd, en
 • Klantgegevens zoals je naam, e-mailadres en factuur- en verzendgegevens.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen uit te voeren, terugbetalingen te verwerken en je te ondersteunen.

Betalingen

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan PayPal, waaronder informatie die nodig is voor het verwerken of ondersteunen van de betaling, zoals het aankoopbedrag en factuurgegevens.

Zie de Privacybeleid PayPal voor meer informatie.

 

LiteSpeed cache

Deze site maakt gebruik van caching om een snellere reactietijd en een betere gebruikerservaring mogelijk te maken. Caching slaat mogelijk een kopie op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk en worden nooit door derden geopend, behalve wanneer dit nodig is om technische ondersteuning te krijgen van de leverancier van de cacheplugin. Cachebestanden verlopen volgens een schema dat is ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig door de beheerder worden verwijderd voordat ze verlopen. We kunnen gebruikmaken van QUIC.cloud-diensten om je gegevens tijdelijk te verwerken en in de cache op te slaan. https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer informatie.

 

nl_NLNederlands